Pré ballet
(vanaf 4 jaar)

Inhoud

Improviseren en bewegen op muziek. 

De motorische vaardigheden worden geoefend die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

De kinderen leren zich te concentreren, opdrachten uit te voeren en te luisteren naar de muziek. 

Lesrooster pré-ballet /Papendrecht 

Woensdag 13.00-13.45 uur pre-ballet

(4 jaar )

Woensdag 13.45-14.30 uur pre-ballet

(5 jaar) 

Woensdag 14:30-15:15 uur pre ballet 

(6 jaar)

(Visschersbuurt 1, 3356 AE Papendrecht)

Kosten

25 euro per maand