Pré ballet Little ballerina's  (4-6 jaar)

Inhoud

Improviseren en bewegen op muziek. 

De motorische vaardigheden worden geoefend die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

De kinderen leren zich te concentreren, opdrachten uit te voeren en te luisteren naar de muziek. 

Pré-ballet is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 6 jaar 

Lesrooster pré-ballet / little ballerina's Papendrecht 

Woensdag 13.00-13.45 uur pre-ballet

(4 jaar t/m 5 jaar)

Woensdag 13.45-14.30 uur pre-ballet

(6 tot 7 jaar) 

(Visschersbuurt 1, 3356 AE Papendrecht)

Kosten

2 vrijblijvende proeflessen pré-ballet / little ballerina's 

22,50 euro per maand