Prinsessendans

(2-4 jaar)

Inhoud

Tijdens de lessen prinsessendans/ballet,  dansen de kinderen zelfstandig in de les. Prinsessendans/peuterballet is een gezellige activiteit, die aansluit bij de belevingswereld van 3-jarige prinsesjes. 

Spelenderwijs worden de fijne en grove motoriek,de taalontwikkeling en luistervaardigheden gestimuleerd. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een snufje techniek, fantasie,  lichamelijke houding en hebben we vooral veel plezier in de les.

Lesrooster prinsessendans Papendrecht 

Woensdag 09.00-09.45 uur

Woensdag 09.45-10.30 uur 

Woensdag 10.30-11.15 uur

(Visschersbuurt 1, 3356 AE Papendrecht)

Lesrooster prinsessendans Barendrecht

Vrijdag 9.00-9.45 uur 

Vrijdag 9.45-10.30 uur 

Vrijdag 10.30-11.15 uur

(Kruidentuin 6 Barendrecht)

Kosten

2 vrijblijvende proeflessen prinsessendans

22,50 euro per maand