Tips geboorteplan

Een geboorteplan is een document waarin jullie je wensen rondom de bevalling opschrijven. Een geboorteplan is met name bedoeld als communicatiemiddel en daarnaast 'dwingt' het de zwangere om samen met haar partner over zaken na te denken. Meestal wordt het geboorteplan rond de 30 weken besproken met degene die de prenatale controles doen.

Wat staat er in een geboorteplan?

- plaats van de bevalling (1e en 2e voorkeur)